Biljke

ZOVA - BAZGA - Sambucus nigra

Drugi nazivi: baz, baza, bazgovina, crna bazga, cma zova, zova, zovika...
Latinski naziv: sambucus nigra

ZOB - Avena sativa

Drugi nazivi: ovas, oves, silj, siljevina, usjevna zob...
Latinski naziv: avena sativa
Eng - green oats

ZLATICA S KAMENA - ZLATINJAK - Ceterach officinarum

Drugi nazivi: ...
Latinski naziv: ceterach officinarum
Eng - Stone Fem

ZELENI ČAJ - Camellia sinensis

Drugi nazivi: kineski, ruski,indijski .
Latinski naziv: Camellia sinensis .

ZEČJI TRN - GLADIS - Ononis spinosa

Drugi nazivi: gladež, gladišnik, gladiška, gladuška...
Latinski naziv: ononis spinosa
Eng - Harrow

YUCCA

Drugi nazivi: Yucca.
Latinski naziv: Uliaceae . .

ZDRAVAC - Geranium macrorrhizum

Drugi nazivi: Ždralica, priboj.
Latinski naziv: Geranium macrorrhizum .
Eng - Cranesbill

VRKUTA - VIRAK - Alchemilla vulgaris

Drugi nazivi: gospin plašt, virak.
Latinski naziv:Alchemilla vulgaris .
Eng - Lady's Mantle

VRESAK - Satureja montana

Drugi nazivi: brezina, gorska metvica, kameni vrijesac, konjski vrisak, mali vrisak, modra kresina, primorski vrisak...
Latinski naziv: satureja montana
Eng - Winter Savory

VRBA IVA - Salix caprea

Drugi nazivi: iva, iva vrba, maca, planinska iva, prava iva, vrbica...
Latinski naziv: salix caprea
Eng - Goat Willow

VOLUJSKO UHO - BORAŽINA - Borago officinalis

Drugi nazivi: boraka, borac, boraša, kozmelj, krastavac, lisicina, porec, volovski jezik
Latinski naziv: borago officinalis

VRANILOVKA - ORIGANO - Origanum vulgare

Drugi nazivi: mravinac, mirišijavac, crnovr, crnovrška, džodžan, dušica, babina dubcica, bolmet, bolja dušica, vrigan, gorka meta, gocman, dobra misel, dobra misu, dobrovoljka, zabrta, zavrta, ksaberta, mažuran, majoran, mravinjac, mravic, mravlinjak, origanj, rigan, rohogan, sovr, sovro, sušica, tosta, crljena meta, crljena metvica, crnovrh .
Latinski naziv: Origanum vulgare .

VINOVA LOZA - Vitis vinifera

Drugi nazivi: cokot, loza, trs, vinoloza, vinska loza, vinski trs
Latinski naziv: vitis vinifera

VILINO SITO - KRAVLJAK - Carlina acaulis

Drugi nazivi: .bodic, kravinac, kravijac, krmski koren, protak, pupavac, šikavac, veliko sito
Latinski naziv: carlina acaulis
Eng - Carline Thistle

Opis biljke: kravljak je trajna biljka, niska i prilegla s vrlo kratkom stabljikom s jako rascepljenim i bodljikavim listovima. Cvetne glavice su velike, zvezdaste, sjajnobele boje, a razvijaju se pojedinacno. Koren je dubok i stupast, izvana smedj, a iznutra svetliji i raspucan. Miris mu je sladunjav, a ukus oštar i aromatican .

VIDAC - OČANICA - Euphrasia officinalis

Drugi nazivi: .dragocka, dragonka, radoka, vidica, vidova trava

Latinski naziv: euphrasia officinalis

Eng - Eyebright
Opis biljke:
vidac ili ocanica jednogodišnja je biljka, visine 10 do 15 cm. U gornjem je delu razgranjena i pokrivena mekanim dlacicama. Biljka je polunametnik jer se svojim usisnim korenjem pricvrsti za livadne trave i siše im sokove. Listovi su nasuprotni, jajastog oblika i na vrhu oštro nazubljeni. Cvetovi se pojavljuju u pazušcima gornjih listova, a boja irn je bela ili bledoljubicasta. Po cevastim cvetovima nalaze se male žute mrlje .

Syndicate content