Biljke

ROTKVA - Raphanus sativus

Drugi nazivi: rodakva, rokva, rakva, rotkva vrtna, rotkva povrtnica, povrtnica, trupka..
Latinski naziv: raphanus sativus

ROSOPAS - Chelidonium majus

Drugi nazivi: lastavicina trava, rosopas obicni, rusa, rusa trava, trava od žutice, trava od rosopasa, zmijino mleko, zmijsko groždje, žuta trava..

Latinski naziv: chelidonium maju...
Eng ....Celandine

RIBIZLA CRNA - Ribes nigrum

Drugi nazivi: grozdic, samorodina, ribizla crvena..
Latinski naziv: ribes nigrum

Opis biljke: ribiz cmi biljka je nalik ribizu crvenom. Razlika je u tome što listovi ribiza cmog s donje strane imaju uljne žlezde. Kod ribiza cmog cvetovi su žuckasto-zeleni, a po rubovima smedje--crveni. Bobe su u pocetku crveno-smedje, a kad dozriju postaju kao kod ribiza crvenog...
Stanište:
.

Lekoviti deo biljke: za lek sabiru se listovi i bobe za vreme dozrevanja . Kod sabiranja listova sabiru se samo lisne plojke, bez peteljki..

RIBIZLA CRVENA - Ribes rubrum

Drugi nazivi: boricak, ivanovo groždje, ribez, ribizla crvena..
Latinski naziv: ribes rubrum
Eng - Red Currant

PRILIP - BROĆIKA - Galium aparine

Drugi nazivi: brocenika. brocenica, brocika, divlji broc, hvatavac, korenika, prilipaca, priljepaca, turica..
Latinski naziv: galium aparine
Eng - Cleavers

PRESLICA - Equisetum arvense

Drugi nazivi: konjski rep, koseterka, njivska preslica, poljska preslica, rastavic, šutkavac, vošce.
Latinski naziv: equisetum arvense

Opis biljke: preslica je jako rasprostranjen korov što se teško iskorenjuje. Ubraja se u red papratnjaca. Trajna podzemna stabIjika cme je boje i poput niti rasprostranjuje se u dubinu i širinu. Jako je otpoma. Stabljika je uspravna s tankim i brojnim listovima u pršljenu te je zbog toga zovu konjskim repom...

Stanište:
raste u mocvamom tlu , na peskovitim livadama i poljima te uzduž železnickih nasipa.

POTOČNJAK - Lythrum salicaria

Drugi nazivi: vrbica.
Latinski naziv: lythrum salicaria
Eng - Loosestrife
 

PODUBICA - Teucrium chamaedrys

Drugi nazivi: Ðubatac, dupcac, dubac, dubcica, zubatac, mravak, penuùica, stupcac, suhovrh, trava od groznice, trbuùac.
Latinski naziv: Teucrium chamaedrys . 

PODBEL - Tussilago farfara

Drugi nazivi: belokopitnjak, konjsko kopito, lepuh, lepuk, podbelek, podbilj.

Latinski naziv: tussilago farfara...
Eng ....Coltsfoot

PLUĆNJAK - Pulmonaria Officinalis

Drugi nazivi: dzigericnjak, lisac, lisac, medunica, medunika, kudrovac, plucnik, trava od guje, zigericnjak.
Latinski naziv: pulmonaria officinalis

PISKAVICA - Trigonella foenum graecum

Drugi nazivi: grohotuùa, grcko sjerne,grcka detelina,kozji rog, prosenica, roûnjaca.
Latinski naziv: trigonella foenum graecum
Eng - Fenugreek

PIREVINA - PIRIKA - Agropyron repens

Drugi nazivi: pir, pirak, pirnika, pirovina, puzava pirika, zubaca.
Latinski naziv: agropyron repens
Eng - Couch

PETROVAC - TURICA - Agrimonia eupatoria

Drugi nazivi: ranjenik, ovciji cicak, kostolom, trava od poseke .
Latinski naziv: agrimonia eupatoria

PETOPRSTA STEŽA - Potentilla tonnentilla

Drugi nazivi: petolista, petoprsta, petoprst visoki, poljska teža, srcani koren, srcenjak, steža, stežnik, stava od srdobolje, trava od srca.
Latinski naziv: potentilla tonnentilla.
Eng - Tormentil

PETOPRSTA - potentilla reptans

Drugi nazivi: petoprsta rana, petolista puzava, stežnik puzavi, trava od srca.

Latinski naziv: potentilla reptans..
Eng .... Creeping Cinquefoil ... Five-finger grass.

Syndicate content