jetra

Sta su ovi parametri AST 61 ALT 103 LDH 364 I BILIRIBUN VKUPEN 48.0 ODGOVOR najbolje da proverite kod vaseg lekara